منو

17
چهارشنبه, آگوست

تماس با ما

روزنامه ثروت

صاحب امتیاز و مدیرمسوول: اکبر نعمت اللهی -09122844992

سردبیر سعید پویش ( افشاری) 09121544837

مدیر تحریریه: علیرضا بهنام

فکس سازمان آگهی‌ها: 021-88908397

دبیر سرویس انرژی: سحر سعیدیان

سرویس صنعت و اقتصاد: الهام شهنواز

سرویس بانک وبیمه: زینب مختاری

دبیر سرویس فناوری نوین: محمد فواد رحمان سرشت

دبیر فنی و صفحه‌آرایی: اسکندر معصومی

مدیر توسعه بازار: دکتر محمد سهرابی

سازمان شهرستان‌ها:حسین کریمی 09124724570

آدرس دفتر مرکزی:تهران-خیابان سپهبد‌قر‌نی - خیابان شهید کلانتری - شماره 76 واحد 19

تلفن تحریریه:88907932-021 فکس تحریریه:021-88908397

چاپ: شاخه سبز 09127573296

توزیع: نشر گستر امروز