منو

01
سه شنبه, دسامبر
43 مطالب جدید

ماموریت فرانسوی 7-6-98

خبرها


اكبر نعمت الهي

سفر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به فرانسه همانقدر که برای خارجی ها غیرمنتظره بود، برای داخلی ها هم غیرقابل پیش بینی بود و شاید رمز موفقیت این سفر را باید تا حدود زیادی به همین غیرمنتظره بودن نسبت داد. ایران برای پیوستن به چرخه توسعه و رشد باید با دیپلماسی خود را به جهان پیوند بزند.
جهان یکپارچه راه حل یکپارچه هم می خواهد.
دیپلماسی «ایران محور» مکرون تاکنون برجام را باوجود مخالفتهای ضدایرانی سرپا نگه داشته است. مکرون با ابتکاراتی که در عرصه دیپلماسی زد نه تنها آمریکا را در انزوای ایران ناکام گذاشت بلکه برجام را هم سرپا نگه داشت. و این البته سیاستی نبود که آمریکا در دوره فشار بر ایران خیلی از آن استقبال کند.
در بیشتر طول مسیر ایران تا فرانسه می شد به راحتی نقش عقلانی بودن کار را حس کرد و حالا سران G7 راحت تر با این واقعیت کنار می آیند که ایران خطری که آمریکا می خواست تصویر کند نیست.دیپلماسی هنر گفتگو با جهان است. هیچ جای جهان برای کشوری که می خواهد با جهان تعامل داشته باشد و برای خود یک رسالت فرهنگی و ایدئولوژیک قائل است نقطه بن بست نیست.
از آغاز پذیرش برجام خیلی جریانها کوشیدند نتایج مثبت برجام را نفی کنند. آنها معتقد بودند که می توانند از رهگذر شکست خوردن برجام برای تندروی بساط تازه ای پهن کنند زیرا در گل آلود شدن آب بود که آنها می توانستند نتیجه بگیرند.
رقابتهای قدرتهای بین المللی هم در دامن زدن به این جریان بی اثر نبود.
به هر طریق ظریف در خواب چشمها و بسته بودن گوش بدسگالان و بداندیشان به فرانسه رفت و زمینه مناسبی برای شکست فتنه دشمنان فراهم کرد. دولت روحانی گام بلندی برای شکست بن بست دیپلماسی برداشت و ادامه این راه می تواند مشکلات ایران را هردم سبک تر کند. او ثابت کرد که خیلی از تندرویها و مخالف خوانی ها برای منافع ملی نیست. بلکه دوست نمایان در این مسیر کارشکنی زیادی می کنند.
موضوع مهم این که ترامپ در دوقدمی فرودگاه فرانسوی وقتی خبر سفر وزیر امور خارجه تحریم شده را شنید مات شد.
این که سفر ظریف و بهبود روابط ایران با جهان چقدر اهمیت دارد از آنجا پیداست که اسرائیل از بیم بهبود روابط ایران با غرب و حتی آمریکا به اقدامات تهاجمی دست زده تا ایران را به واکنش وادارد و با این کار جلو اقداماتی برای بهبود روابط ایران را با جهان بگیرد.
به نظر محاسبه درستی می آید: تندروهای ایران در نتیجه حاکمیت برخی شعارهاست که می توانند به هدفهای خود نائل آیند. در این راه باید رابطه ایران با جهان در دست انداز قرار گیرد و تمامیت خواهان در پیشانی تصمیم گیریها واقع شوند. زیرا آنها می توانند تصمیم سازان را دچار اشتباه محاسباتی کنند.
ایران از طریق همکاری با جهان است که می تواند به راه توسعه گام بردارد. ما با همکاری و فهم روابط دنیا می توانیم گامهای محکم تری به سوی احقاق حقوق خود برداریم. جهان معاصر گرفتارتر از آن است که به یک ازدحام بی دلیل هم گرفتار شود.