منو

01
سه شنبه, دسامبر
43 مطالب جدید

اقتصاد بدون توقف! 20-3-98

خبرها


اكبر نعمت الهي

سفر آقای آبه نخست وزیر ژاپن به تهران سفری مهم و تاریخی است. آبه یک سیاستمدار میانه رو است که در دوران او ژاپن به لحاظ تجاری اوضاع خوبی را از سر گذرانده است و به همین دلیل در داخل کشور خود به خوبی شناخته شده و محبوب است.
آبه از سوی دیگر، سیاستمداری نیست که بیگدار به آب بزند و خود راداخل روندی کند که امیدی به کامیابی اش نیست. به تعبیر بهتر، او با ارزیابی کل احتمالات خود را به تهران می رساند تا در این سفر به نتیجه قابل قبولی برسد.
از سوی دیگر در ایران چنانچه به عنوان یک سیاست رسمی اعلام شده است از میانجیگری استقبال نمی شود. اما حضور آبه به گرمی مورد استقبال قرار گرفته است زیرا خود آبه چنانکه گفته شد سیاستمدار محترمی است و دولت ژاپن حتی در طول جنگ تحمیلی مواضع روشن و مثبتی درباره ایران داشته است و گرچه به عنوان یک محافظه کار خود را دنباله رو سیاستهای غربی می داند اما به هر ترتیب کسی نیست که بی دلیل از جایی سر در آورد و جای دیگری را خراب کند.
واقعیت آن است که مشکلات روابط ایران و آمریکا حوصله همه مراکز صنعتی جهان را سر برده است و باعث شده که دنیا نتواند چنانکه باید از منابع و. فرصتهای ایران بهره ببرد. ایران سوای فروش نفت و گاز که برای دنیا حیاتی است، از نظر تولید فولاد و بسیاری از کالاها از جمله کالاهای پتروشیمی، برای جهانیان یک فرصت تلقی می شود و نمی توان از کنار آن و نقشی که در توسعه جهان دارد بی تفاوت گذشت.
توانایی صنعتی ایران قدرتمند به نفع همه جهانیان است و حالا که به عرصه یک فاز جدید از رکود اقتصادی در جهان نزدیک می شویم ضرورت دارد جهان دوباره نقش ایران را در ثبات منطقه و کل اقتصاد جهان به رسمیت شناسد. سفر آبه به همین دلایل دارای اهمیتی بیش از پیش است و دولت ژاپن دانسته می گوید که نهایت تلاش خود را به کار می بندد تا از این سفر نهایت بهره برداری صورت پذیرد.
برای ایران هم این که باید راه خود را در جهت صلح و آرامش در منطقه درست به کار گیرد این سفر حائز اهمیتی دوچندان است. یادمان باشد که آمریکا و اسرائیل کاملا کوشیده اند تا ایران را به عنوان یک وحشت بین المللی جا بیندازند. برخی جریانها هم تلاش کرده اند تا در این معادله نقش واسطه را برای آن دو ایفا کنند. در ماجرای اخیر فجیره دیدیم که آمریکا و اسرائیل وبرخی اعراب منطقه با تمام توان کوشیدند سازمان ملل را قانع کنند که عملیات کار ایران بوده و ایران باید از سوی جامعه جهانی تنبیه شود. اما حالا می توان با پیوستن به اقتصاد جهانی، هم آمریکا و اسرائیل را ناکام گذاشت و هم به سوی توسعه حرکت کرد. بی تردید ایران توسعه یافته و پرقدرت را نمی توان از اقتصاد و سیاست جهانی کنار گذاشت. این موضوعی است که با درک آن می توان به خیلی امتیازها رسید...