منو

01
سه شنبه, دسامبر
43 مطالب جدید

به نام سعادت ملت ایران... 27-12-97

خبرها


اكبرنعمت الهي

29 اسفندماه روز بزرگی در تاریخ ملت ایران است.
نه این که ما در تقویم خود روزهای بزرگ دیگری نداشته باشیم.
نه. بزرگی های ملت قهرمان ایران، تقویم ملی ما را هم مشحون از افتخار و سربلندی کرده است. همه روزهای تقویم زندگی ملت ایران روزهای بزرگ و پرافتخاری هستند که می توانیم از آنها عبرت بگیریم و بیاموزیم. در آفتاب خوبیهایش به زندگی مان سامان دهیم و از کژیهایش عبرت بگیریم.
در سراسر تاریخ معاصر ایران نفت نقشی عمده ایفا کرده است. نفت، ما را با دنیا پیوند زده است و نفت، ما را به دنیای مدرن آورده است. اگر امروز حرفی برای گفتن داریم حاصل نفت است.
حاصل ضرب نفت در مردم ایران به توان عشق شده است یک زندگی نوین.
از روزی که سرنوشت نفت را به دست خودمان گرفته ایم و به دنیا ثابت کرده ایم که نفت مال ماست و می توانیم برای آن تصمیم بگیریم تا امروز راه زیادی را پیموده ایم. اگر امروز در دنیا سری میان سرها درآورده ایم از نعمت نفت است. نفت ما باعث شد ما را به حساب آورند. حالا که نفت حرف ما را در جهان پیش انداخته است، می توانیم نگاهمان را اصلاح کنیم و نفت را قدر بدانیم. برعکس نگاههای کج و معوج کسانی که نمی توانند درک کنند ما چه هستیم و نفت در زندگی مان چه نقشی ایفا می کند باید یاد بگیریم که از نفت درست استفاده کنیم. حالا که سرنوشت نفت در دستهای خودمان است، از آن به عنوان یک نعمت استفاده کنیم.
از روز ملی شدن صنعت نفت، وقتی کارتنکهای جیبمان را برداشتیم و خودمان صاحب ثروت خودمان شدیم تا امروز صنعت نفت ایران روزگاری سرشار از افتخار را از سر گذرانده است. هر روز جلوتر رفتیم و فتنه منافقان هم نتوانست مانع راه ملت شود. دوست نماهایی که فردای کودتای 28 مرداد با دشمنان عکس یادگاری گرفتند و حماسه ملت ایران را به بن بست کشاندند در پیش پای عظمت ملت ایران و روز بزرگ تاریخ کم آوردند.
هنوز این صدای با شکوه از آسمان تاریخ ملت ایران به گوش می رسد:
به نام سعادت ملت ایران...
سالروز ملی شدن صنعت نفت برملت بزرگ ایران خجسته باد.